Bildiri Gönderme ve Kayıt Yöntemi

Sayın Meslektaşlarımız,

Sempozyuma göndereceğiniz bildiri özetlerinizi uss5@iyte.edu.tr adresine gönderebilirsiniz. Sempozyuma kayıt için gerekli banka hesap bilgilerini http://uss5.iyte.edu.tr/kayit.html adresinden edinebilirsiniz.

 
Bildiri Hazırlama Kuralları
  • Sempozyum bildirisinin (özet ve tam metin) yazı dili ingilizce olmalıdır.
  • Microsoft Office Word, Times Roman 12 punta büyüklügünde, 1.5 satır aralıklı her iki yana dayalı olmalıdır.
  • Özet, bir A4 sayfasını geçmemeli ve bildiri başlığı, yazarlar, adresler, özet ve anahtar kelimeleri içermelidir.
  • Tam metin için sayfa sınırlaması yoktur. Şekil ve Tablolar metin içine ortalı olarak yerleştirilmiş olmalıdır. Şekil eksenleri net görünür boyutta olmalıdır.
  • Metin içinde verilecek formüller "equation writer" kullanılarak yazılacak ve resim modunda veya internetten indirildiği gibi verilmeyecek. Ayrıca her formüle (x) şekilde numara verilecek.
  • Referanslar (istisnalar hariç) beş yıldan eski olmamalıdır. Referans numaraları [xx] şeklinde verilmelidir.
  • Özet ve tam metin Şablonlarını indirmek için tıklayınız.