DESTEKLEYEN KURUMLAR
 

- DPT Süperiletkenlik  Araştırma Laboratuvarı Projesi kapsamında katılımcılara destek
verilecektir ( DPT bu proje yönetimine katılmaktadır).

- İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (Rektörlük).
- ICSM 2012 organizasyonu.